Miten sitoutat devaajan?

 

Devaajien ja muiden teknisten henkilöiden sitouttaminen ja heidän urakehityksensä mahdollistaminen on äärimmäisen tärkeää nykyisessä osaajamarkkinassa. Yritykset kilpailevat tällä hetkellä samoista osaajista; mikäli yrityksenne ei onnistu sitouttamaan omia asiantuntijoitaan sekä tarjoamaan heille mielekästä urakehitystä, rekrytointiin tai työnantajamielikuvaan sijoitetut panostukset menevät harakoille.

Paneuduimme aiheeseen tänä keväänä useamman eri alan yrityksen kanssa ja kysyimme tästä myös devaajilta itseltään. Haastattelimme mm. Zuren Sakaria Nahia, Digian Marko Tuumista, Franticin Emma Laihoa ja Akseli Virtasta, Ericssonin Kati Ilvosta sekä Software Developer Riku Kalliota ja Technology Evangelist Christoffer Niskaa.

Erilaisia näkemyksiä ja kokemuksia riitti, joten koostimme blogiimme keskusteluissa useimmiten toistuvat huomiot.

1. Tunne oma tiimisi

Jokainen haastattelemamme vieras painotti oman tiiminsä tuntemista. Liian monet tiimin vetäjät eivät ole riittävän perillä tiimissä työskentelevien yksilöiden tarpeista, motivaattoreista ja haaveista. Tiiminvetäjän on hyvä varata riittävästi aikaa keskusteluun tiimin jäsentensä kanssa. Esihenkilön tulee olla aidosti kiinnostunut siitä, miten hän ja yritys voivat auttaa tiimin jäseniä saavuttamaan tavoitteet niin uralla kuin yksityiselämässä.

2. Huomioi yksilön eri tilanteet

Yleinen virhe on rakentaa sellaisia malleja, joihin kaikkien tekijöiden tulee sopeutua – olipa kyse sitten etätyöskentelystä, työajoista tai urapoluista. Tiettyjä perusmalleja on toki hyvä rakentaa, mutta yksilön tulee saada oma äänensä kuulumaan ilman, että kokee toimivansa väärin. Yrityskulttuurin näkökulmasta “culture add” on aina parempi vaihtoehto kuin “culture fit”.

Vieraidemme kokemusten perusteella devaajat sitoutuvat yrityksiin, joissa työpaikka joustaa elämäntilanteen mukaan eikä osaaja joudu etsimään uutta työpaikkaa esimerkiksi muuton sattuessa kohdalle.

3. Tartu kehitysideoihin ja vie ne loppuun

Älä kysy, ellet meinaa kehittää. Keskusteluissa nouseviin epäkohtiin ja muutostoiveisiin on hyvä tarttua ja viestiä selkeästi missä niiden kanssa mennään. Mikäli henkilöstöltä kysytään epäkohdista, on niille myös tehtävä jotain – muuten yritys voi olla varma, että tekijä vaihtaa työpaikkaa mahdollisuuden tullessa eteen. Mikäli muutos ei ole mahdollinen, on tärkeää viestiä selkeästi miksi näin on. Näin tekijä ei odota turhaan ja pety kun mitään ei tapahdukaan.

4. Tekniset ihmiset arvostavat haastetta ja teknistä kehittymistä

Yrityksen hyödyntämät teknologiat ja projektien/kehitystehtävien haasteellisuus ovat avainasemassa kaikkien ohjelmistokehittäjien kohdalla, kun haluat sitouttaa heidät yritykseen ja tiimiisi. Mikäli projektit/kehitystehtävät eivät tarjoa riittävästi haastetta, aletaan haasteita etsimään muualta.

5. Panosta kulttuuriin, joka mahdollistaa oppimisen

Parhaassa tapauksessa yrityksen kehitystiimeissä työskentelee niin pitkän linjan tekijöitä kuin uusia kykyjä. Kehitystiimeissä tuleekin panostaa siihen, että tietoa ja toimintatapoja saadaan jaettua porukassa. Myös aloittelevien tekijöiden uudet näkemykset ja toimintatavat on hyvä tuoda kokemuksen rinnalla mukaan yrityksen toimintaan. Tiedon jakaminen ja jatkuvan kehittymisen mahdollistaminen ovat kasvua tavoittelevan yrityksen elinehto.

6. Älä vähättele kompensaation arvoa sitouttamisessa

Huomioi osaajan kehitys myös henkilön saamassa kompensaatiossa. Mikäli tekijä joutuu aina itse ehdottamaan palkan tarkistusta, on hänelle usein helpompi kilpailuttaa osaamisensa hakemalla uusia töitä muualta. Forbesin palkkakehitystutkimusten mukaan vaihtaminen on usein paras tapa nostaa omaa palkkaa. Jos devaajat halutaan pitää talossa, heidän palkkansa suhteessa kehitykseen kannattaa huomioida ja ottaa puheeksi säännöllisesti.

7. Mahdollista erilaisia urapolkuja

Kuten Stackoverflow:n devaajatutkimus kertoo, vain 25,4% devaajista haluaa nousta urallaan esihenkilöasemaan. Silti monet yritykset ajattelevat urapolkuja hyvin perinteisellä mallilla, jossa urapolku rakentuu vahvasti hierarkiarakenteeseen.

Sen sijaan ohjelmistokehittäjät arvostavat hierarkiaa enemmän oman teknisen osaamisensa kehittymistä ja teknologiavalintoihin osallistumista. On kuitenkin hyvä muistaa, että jokaisella devaajalla on omia toiveita ja osa saattaa haluta myös pois päivittäisestä ohjelmointityöstä, joten sellaisiakin polkuja on hyvä pystyä tarjoamaan.

Tutustu webinaareihin täältä:
https://it-rekrytointi.fi/miten-sitoutat-koulutat-ja-tuet-devaajan-webinaarit/

Kirjoittaja:
Toni Martikainen