IT-alalla tarvitaan kipeästi uusia tekijöitä ja esimerkiksi kokeneiden koodarien etsimiseen kuluu paljon resursseja, kyyneleitä sekä pahimmillaan rekrytointiprosessien venyminen vaikuttaa yrityksen kykyyn toimia.

Milloin on aika etsiä apua ja milloin sen sijaan kannattaa rakentaa oma rekrytointitiimi? Vai löytyykö paras ratkaisu näiden yhdistelmästä?

Kun yksittäinen asiantuntija on vaikeasti löydettävissä

Kun kyseessä on erittäin kilpailtu osaaminen ja yrityksen oma rekrytointitiimi ei ole erikoistunut IT-osaajien hakuihin, on usein oikea hetki pyytää apua IT-rekrytointikumppanilta. Palveluntarjoajan avulla tekijä saattaa löytyä nopeasti sen verkostoista tai osaaja voidaan hakea esimerkiksi suorahaun ja tavoitellulle kohderyhmälle räätälöidyn digimarkkinoinnin avulla. Samalla voidaan välttää yleiset sudenkuopat ja oikean osaamisen löytäminen ei turhaan kuluta yrityksen omia resursseja.

Tyypillinen sudenkuoppa on ostaa pelkästään rekrytointipalvelua, vaikka yrityksen tarvitsemaa osaamista ei ole työmarkkinassa tai tavoiteltu osaajajoukko ei tunne yritystä. Näissä tilanteissa ratkaisu voi löytyä esimerkiksi koulutusohjelmista tai työnantajamielikuvan rakentamisesta osana rekrytointia.

Kun rekrytoidaan useita henkilöitä

Kun IT-asiantuntijoiden rekrytoinnit ovat osa yrityksen arkea, on syytä kasvattaa inhouse-tiimiä ja panostaa oman IT-rekrytointikyvykkyyden syventämiseen. Oman kompetenssin kasvattaminen vie kuitenkin helposti useampia kuukausia ja kokeneiden IT-alan rekrytoijien löytäminen on sekin aikaa vievää puuhaa. Huomioi siis mahdollinen viive rekrytoinnissa.

Mikäli kasvu on ollut nopeaa, aikataulu tiukka tai yrityksen omat resurssit eivät riitä, on tällöin järkevää ainakin osittain ulkoistaa rekrytointia, jotta uudet osaajat löydetään nopeammin, eikä rekrytoinnista muodostu pullonkaulaa yrityksen kasvulle. Samaan aikaan kumppani voi tukea oman inhouse-tiimin osaamisen kasvattamista.

Kun tarvitset tukea kansainväliseen rekrytointiin

Kotimaan työmarkkinan ollessa kilpailtu voi osaajia lähteä etsimään myös Suomen rajojen ulkopuolelta. Nopeimmillaan kansainvälinen rekrytointi saadaan hoidettua lähes yhtä nopeasti kuin Suomesta, kunhan aihe on ennestään tuttu. On kuitenkin syytä muistaa, että rekrytoinnin lisäksi yrityksen tulee huolehtia mm. lupa-asioista sekä tukea uutta työntekijää muutossa ja siihen liittyvissä käytännönjärjestelyissä.

Relokaatiopalveluiden hyödyntäminen on usein kannattavaa, kun rekrytoidaan yksittäisiä asiantuntijoita harvoin, tai rekrytointivolyymit ovat niin suuria ettei oma organisaatio pysty tuottamaan tarvittavaa palvelua kustannustehokkaasti. Palveluntarjoajan mukanaolo varmistaa, että homma saadaan onnistuneesti maaliin kerralla

Kun tavoittelemasi osaajat eivät kiinnostu teistä työnantajana

Kun yritykseen kaivatut asiantuntijat eivät kiinnostu yrityksestä työnantajana tai yritystä ei tunneta, on tarpeen panostaa työnantajamielikuvan rakentamiseen. Jos yrityksen IT-alan asiantuntijoiden rekrytointitarve on vain pieni osa yrityksen vuosittain rekrytoimasta henkilöstöstä, kannattaa IT-asiantuntijakohderyhmälle tarkoitetun työnantajamielikuvan rakentamisessa hyödyntää siihen erikoistunutta palveluntarjoajaa.

Työnantajamielikuvan rakentamisessa on tärkeää panostaa oman henkilöstön ajatusten viestimiseen ja siihen, että viestintä keskittyy kohderyhmää puhutteleviin kanaviin ja keinoihin. Työnantajamielikuvatyön peruskivi on luonnollisesti totuudenmukaisuus.

Kun IT-osaajien kouluttaminen on avain onnistumiseen

Vaikka kilpailu alan osaajista on kovaa, löytyy työmarkkinoilta kuitenkin hiljattain valmistuneita osaajia, jotka täyttäisivät yrityksen osaamisvaatimukset hyvin suunnitellun lisäkoulutuksen avulla. Samaan aikaan alalta löytyy myös kokeneita osaajia, jotka vastaavasti kykenevät laadukkaan lisäkoulutuksen avulla omaksumaan uusia toimintapoja ja teknologioita. Tällöin erilaiset koulutusohjelmat toimivat hyvänä rekrytointiväylänä.

Kirjoittajat:

Toni Martikainen
Kirjoittaja on nykyisin IT-rekrytoinnin ja markkinoinnin parissa työskentelevä ex-fronttikoodari.

Janne Borro
Kirjoittaja on kestävästä liiketoiminnasta ja 2020-luvun johtamisesta innostuva IT-rekrytoinnin moniottelija.